Nuorisokoti & Asumisyksikkö Kouvolan alueella

Kysy lisätietoa, vastaamme mielellämme tiedusteluihin!

Nuorisokoti AnTi Oy tarjoaa monipuolisia palveluita nuorten hyvinvointiin Kouvolassa.
Nuorisokoti AnTi tarjoaa kodinomaisen, turvallisen ja virikkeellisen sijaishuoltopaikan seitsemälle avohuollon tukitoimena sijoitetulle tai huostaan otetulle 10–18 -vuotiaalle lapselle ja nuorelle Kouvolan Liikkalassa. 

 

Yhdessä tekemistä ja tasaista arkea

Nuorisokodissa tuemme turvallista kasvua ja kehitystä yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin. Vietämme aikaa yhdessä tehden niin sisällä kuin ulkona. Nuorta kuullaan, osallistetaan ja huomioidaan arjessa. Jokainen nuori ja hänen tarpeensa huomioidaan yksilöllisesti.

Kasvatustyössä pidämme tärkeänä, että nuori saa kasvaa turvallisessa ympäristössä, jossa on turvalliset rajat, huolenpitoa, säännöllinen arki ja vuorokausirytmi, yhdessä tekemistä sekä riittävästi aikuisen läsnäoloa. Vietämme yhdessä aikaa pelaillen, leikkien, harrastaen, liikkuen ja rentoutuen.

Jokaiselle nuorelle nimetään omaohjaaja, joka vastaa nuoren asioiden hoidosta ja tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Nuorisokodissa on viikoittain yhteisökokous, jossa suunnitellaan tulevaa viikkoa yhdessä nuorten kanssa.

Käytössämme ovat tarpeeseen soveltuvat tilatNuorisokoti AnTi Oy tukee tarvittaessa oman laitoksen 18 vuotta täyttäneiden kasvua ja kehitystä myös jälkihuollolla. Jälkihuollon avulla on tarkoitus opettaa nuori huolehtimaan itsenäisesti arjestaan. Työntekijä voi olla nuoren tukena esimerkiksi virastokäynneillä tai auttaa järkevän talouden hoidon opettelemisessa.

Lue lisää meistä!